Tilbake

Plassen


Garden vår, G.nr.63, bruk nr. 4 på ytre Steinnes er på 64 mål, der ca. 40 er utmark.  Vi har 300 m strandline med ei lita båthamn
i sørvestre delen av eigedomen.  Staden heiter frå gamalt av "Plassen" og her har budd folk i fleire hundrede år. 
Bestefar min kjøpte garden i 1907 av Lars Larsson  og etter det har den tilhøyrt familia. Dette bildet er teke den 09.03.08.  Vegen forbi Plassen, bak huset er på det meste ferdig. Det står att å asfaltere. 
Det er store skjeringar bak huset,men når naturen får arbeide ei stund så synest det ikkje lenger

På vårparten i 2007 starta K.A.Aurstad med bygging av ny veg frå Bjerkneset - forbi Steinnes og til tunellen for
Eiksundsambandet.  Bildet over er teke den 2. desember 2007.

Vegen er endeleg ferdig og resultatet kan ikkje bli betre. Stor takk til Statens vegvesen for flott arbeid!!Elin har "grøne fingrar" noko hagen rundt huset ber tydeleg preg av.


Foto:  Albert Steinnes


Til toppen

Tilbake