"Shetlandsbussen"  KNM  Hitra

Uheldig russisk ubåtkaptein som gjekk på land i fjøresteinane ved Karlskrona i Sverige kan takkast for at båten har kome til heider og ære att.

KNM  Hitra er eit av tre farty som Den Kongelege Norske Marine fekk frå USA i 1943.  Dei skulle brukast i den viktige trafikken mellom Noreg og Shetland. Dei to andre båtane var KNM  Hessa og KNM Vigra.  Båtane var konstruert allereide i 1917 som kystbåtjagarar for den amerikanske marinen. Under siste verdskrigen vart det bygd 438 stort sett like farty.  Det er mykje å lese om dette under KNM Hitra si eiga web-adresse. 

Torsdag den 26. april vitjar båten Ørsta.  Den er i dag eit flytande marienemuseum og folket i Ørsta har høve til å kome om bord. Bildet over er teke ved 18-tida den 25. april då båten er på veg gjennom Steinnessundet i 15 knpos fart.  I bakgrunnen ser vi ferga og vi meir enn anar at her passerer den gamle og den nye tid..

FRÅ BESØKET I ØRSTA 26. APRIL 2004

Det flytande marinemuseet KNM Hitra ved Røde Kors kaia  i Ørsta. 

Båten er 111 fot og 6 3/4 tommer lang, 18 fot og 8 tommer brei og stikk 6 fot djupt.

Den er bygd under siste verdenskrig av pitchpine (kanadisk furu) på eikespant med hovudskott i stål ( bildet kan forstørrast?

I mannskapsmessa akterut møter vi to blide karar som avtenar verneplilta si om bord.  Frå venstre  Øyvind Moen og Erling Bøhler, begge frå Oslo. (bildet kan forstørrast)

Våpen om bord:  1 stk 6 punder (57 mm) , Hotchkiss MKVII sjømålskanon,  1 stk Bofors L/60, 40 mm luftvernkanon.  2 x 2 stk 20 mm Oerlicon maskinkanoner. 2 stk 0.5" (I 2,7 mm) vannkjølte Colt mitraljøser.  Den førstnevnte kanonen mangler i dag.  (bildet kan forstørrast)

2 karar diskuterer ivrig medan dei ser på lutftvernkanona på framdekket.

Framme under bakken er mannskapslugaren.  Køyene heng slik at det er direktekontakt til spanta og skutesida.  Ein del av dekksbjelkane er orginale og andre er nye.

LEVIS MASKINGEVÆR.  Kaliber 0.303" (7,7mm).  Skottakt ca. 550 skot i minuttet.  Det er elles stilt ut ei rekke andre handvåpen.

Odd-Jarle Osborg på veg inn på maskindørken.

Her ser du babord hovedmotor og straumaggregat.  Hovedmotorane er ein gave frå MTU.  Kvar hovedmotor er på 1250 Ahk.

TAKK TIL ØRSTA ROTARY OG MARINEN SOM GJORDE ØRSTABESØKET MOGLEG.