Tredreiaren på Steinnes

  

I 1995 begynte eg så smått med tredreiing. Eg brukte ein gamal benk etter min far, som sjølv var tredreiar i yngre år.  Etter kvart som eg utvikla meg, kjøpte eg ein ny benk.  Det er ein tysk Scheppad med ei dreielengde på 1 m. og ein dreiediameter på opptil 60 cm. Det har etter kvart vorte laga mange fine bollar i verkstaden og litt av det vil eg presentere her.
Fruktfat i laminert furu ø 30 cm 
Solgt
Skål i teak ø 30 cm
Solgt
Skål i teak ø 35 cm
Privat eige
Bolle av lerk ø 15 cm
Skål i sur bjørk ø 25 cm.
 Solgt
Bolle av sur rogn ø 15 cm.
 Solgt
Bolle av ei bjørkerot. ø 25 cm
Eigar: Audhild Gregoriusdotter Rotevatn
Snopebolle av ein granknute
Eigar: Erling Sørheim
Snopebolle av bjørk
Solgt 
Snopebolle av afrikansk mahogny. ø 15 cm.   Afrikansk mahogny
Eigar: Grethe Lotterud
Saltbøsse av sur bjørk
Privat eige. kr. 600,-
     
 Surna bøk, ø 30 cm
Eigar: Sissel Hareide
 
 Stettskål ø 30 cm
Privat eige
Snopebolle i afrikansk bahogny. 
Ø 13 cm.  Kr. 500,-
 Bolle av surna bjørk
ø 25 cm  Privat eige
Sur bøk, ø 25 cm
Eigar: Kjetil Knutsen

Stett i sur bøk
Bolle i sur bøk, ø 13 cm. kr 1200,- Brent askebolle
Privat eige
Askebolle
Privat eige
Forskjellige ting som eg har dreia
 
Drikkestaup eller pokal Stettskål, Kr. 1000,-
Denne bollen er dreia av bøk som er surna i 2 år. Pris: 1600,- Same bollen som til venstre, sett frå sida. Bolle av sur bøk. Pris kr. 1200,-
Eigar: Kari og Robert Steinnes