"Troll" ein gamal travar som blir restaurert

BILDE OG LEKKJEARKIV

Privat Andre lekkjer

   

 Ferdig restaurert og sjøsett 04.06.08

*Saga 27 - tekniske opplysningar
Ferieturar
*Ferietur med Sagaen 2004

*Ferietur med Sagaen 2005

*Ferietur med Sagaen 2006

*Ferietur med Sagaen 2007

*Ferietur med Sagaen 2008
*Ferietur med Sagaen 2009
*Ferietur med Sagaen 2010
*Ferietur med Saga 29, 2011
*Ferietur med Saga 29. 2012

*Runde Rundt - 2008
*Orkanen 1. januar 1992
*Tunellreven Svartfot
*Tredreiaren på Steinnes
*Jan Mayen - måla av Albert Steinnes
*Kunstnaren Robert Steinnes
*Elin Steinnes sin flotte hage

*Steinnesvogga

*Tips forVårpuss

*Reservedelsliste for Sagabåtane(PDF)
*Kjøp og sal av båt - Finn.no
*Kalesjer, stolar m.m.
*Tur til Sagaen sin  produksjonsstad   Selje
*Norsk Sagaforum
*My Trudelutt - Saga 27
*Hans Kragset si heimeside
*KNM Hitra
*Grunnstøyting på Yksnøya
*Eiksundsambandet
*Båtbyggjarbygda Bjørkedalen
*Fantastiske fjellbilder frå Ørsta
*Opning av Eiksundsambandet
*Historia om bestefar sine båtar 
*Kampen mot dieseldyr

*Foto

*Verdata frå "snikkarbuda.com"

*Lat sjukehuset i Volda leve!