Albert Andersson Steinnes
født. 22.03.1879 - død 01.09.1924   45 år gamal.
Han etterlot seg kone og 8 born.