Bilder

På denne sida vil eg legge ut ein del av dei bilda eg tek. Dei er i tilfeldig rekkefylgje.

Rose i hagen den 20. oktober 2009   Haustrose
 

Og Gud sa: "Dette er merket på pakta eg set mellom meg og dykk og kvart levande liv som er hjå dykk, til æveleg tid; Bogen min set eg i skya; han skal vere eit merke på pakta mellom meg og jorda....og vatnet skal aldri meir verta til ei flod som tyner alt levande liv". 1.Mosebok 9 11 ff

Team Anders i årsets siste seglas.