Om våren er det ikkje så lite sild å få.  Problemet er stort sett at det blir altfor mykje.  Kva gjer vi då?  henger til tørk det vi
treng saltar ein del og resten delar vi med naboane.  Her er det Hans Førde som frys noko frykteleg på fingrane.

 

Hans Førde og eg på veg utom Runde på torskefiske   
  ein dag i februar for eit par år sidan 
  Trebåten som no er selgt til ein ven og nabo, her med 20 Hk
Mercury motor.

                                                                                           
                                                                                                                                  

Tilbake