Eiksundsambandet

Verdas djupaste undersjøiske tunnel skal binde saman ytre Sunnmøre og fastlandet.  Anleggsarbeidet starta frå to sider i 2004.  
På Steinnes/Sørheimsida er dei komne langt og i løpet av året skal arbeidet starte på Helgehorntunnelen som går mellom
Vikaurda  til Hovdevatnet.  Derifrå skal vegen gå i fri luft til Morkaåsen, der tunnel gjennom Morkaåsen skal føre vegen til
riksvegen mellom Ørsta og Volda. Etter planen skal sambandet opnast i 2008. 

Frå Eiksundsida  

Sørheim og Steinnes var frå gamalt av ein skulekrins. I dag er det eit grendalag med forsamlingshus i den gamle skulen på Steinnes.  Ann Charlotte Sørheim er leiar i grendalaget.

Tunnelpåhogget innerst i Sørheimsstranda.  Dette skal bli Helgehorntunellen, oppkalla etter fjellet over Som du svakt ser så går vegen oppe i Sørheims-bakkane over den vesle grenda Sørheim. Mesta har rigga seg til ved tunnelpåhogget i Steinnesstranda.  Det er ingen ting som står på dei som arbeider der.  Både trivsel og sikkerheit er sett i høgsetet.
Fin utsikt frå nyevegen ned mot Sørheimsgardane

Det er store dimensjonar over verktyet til K.A Aurstad.

Grusberget

Vegen forbi Sørheim er ei stor utfordring då det er så bratt oppom husa. Hittil har det gått fint.

Vegundergangen i Sørheimssida

 

Oppom Sørheimsgardane er det bygd ein undergang for den gamle vegen mellom Sørheim og Eidheim. På denne måten kan gardbrukarane på Sørheim nå den øvre delen av dyrkamarka.

Panoramabilde av Eiksundsambandet på Sørheimssida.

Mesta er utrueleg flinke til å lage flotte murar og  fine fyllingar som ikkje skjemmer terrenget.

Oppom Pe-garden og Rasmusgarden er skjeringane i terrenget svært store fordi det er brattast her.

Bildet er teke frå Lidaveten Hektisk aktivitet Ferdig tunell 22.02.08. Skal opnast frå Eiksundsida den 23. februar 2008

Tunnelen mellom Steinnesstranda -Eika

 

Tunnelreven "Svartfot"

 

Til toppen